Ingobyi
Voedselproject

Voedselproject

Tijdens een van onze missies merkten we op dat een kindje op neonatologie geen gewichtstoename kende. Ondanks het feit dat er voldoende vaak borstvoeding aangeboden werd. Op korte tijd werd duidelijk dat de moeder van het kind danig ondervoed was en onvoldoende voedingsstoffen had om door te geven aan het kind. Verder onderzoek toonde aan dat bijna de helft van de kinderen in Murunda chronisch ondervoed is. Om de levenskwaliteit van moeder en kind duurzaam te verbeteren diende wij verder te kijken dan de gezondheidszorg alleen. Zo is in 2017 ons ambitieuze voedselproject geboren met als doel de ondervoeding aan te pakken.
Sinds de start van het project hebben we al stevig uitgebreid. Laat ons u meenemen doorheen onze geschiedenis.
Vanaf het begin is er een aangelegde moestuin met stal vlakbij het ziekenhuis. De oogst van de moestuinen wordt gebruikt om behoeftige moeders en kinderen van eten te voorzien. De opbrengsten van de stal gaan integraal naar het ziekenhuis en ons sociaal fonds, de mest wordt gebruikt in de moestuin.
Het sociale fonds in het ziekenhuis beoordeelt of mensen in aanmerking komen om tijdens hun hospitalisatie te profiteren van het voedselproject. Dit houdt in dat zij op verschillende dagen voedselpakketten krijgen zodat ze eten kunnen voorzien voor de gehospitaliseerde zieken. Daarnaast voorziet het sociaal fonds ook poedermelk in het ziekenhuis.


Naast onze bezigheid in het ziekenhuis zijn wij ook actief in 17 dorpen rond Murunda. In deze dorpen zijn mamams Lumières actief. Dit zijn lokale moeders die opgeleid zijn om in hun gemeenschap borstvoeding en evenwichtige voeding te promoten. Aan de hand van kookworkshops leren ze hun toegewezen gezinnen gevarieerd koken met lokale producten uit de tuin. Eén keer per twee maanden volgt er zo een workshop en kan men kennis en ervaringen delen.
Deze mamams Lumières hebben elk 15 gezinnen waarvan minstens 1 van de kinderen jonger is dan 5 jaar. In totaal profiteren dus 255 gezinnen van dit project!
Tijdens de kookworkshop wordt ook een meetmoment voorzien voor de kinderen. Dan wordt het gewicht, de lengte en de schedelomtrek gecontroleerd. Op deze manier kunnen we aan de hand van percentielcurves hun groei volgen. Zo kan er ingegrepen worden mocht een kind niet mee-evolueren zoals het hoort.
In deze dorpen worden ook tuintjes aangelegd en dieren ter beschikking gesteld. De dieren worden dankzij ‘kuziturirana’ verdeeld. Dit houdt in dat het eerste geboren kalfje bijvoorbeeld naar een ander gezin gaat. Zo wordt binnen aanzienlijke tijd elk gezin bevoorraad van de nodige dieren. Deze dieren zorgen ook voor bepaalde opbrengsten, zo kunnen de gezinnen bijvoorbeeld eitjes verkopen.
De plaatselijke tuintjes staan onder het mede beheer van onze agronoom Jérome. Hij leert de plaatselijke gezinnen de nodige technieken aan om in het heuvelrijke landschap de tuinen goed te onderhouden. De tuinen geven de mensen de kans om voor 80% zelfvoorzienend te zijn.

We proberen elke missie hier ook steeds de nodige aandacht aan te besteden en tijd vrij te maken om onze Mamams Lumières te bedanken. Zij spelen immers een grote rol in dit verhaal. Wij plannen om ons project nog verder uit te bouwen en nog meer gezinnen te ondersteunen. Op die manier kunnen we duurzaam bijdragen om de levenskwaliteit in en rond Murunda te verbeteren. Naast onze reeds benoemde agronoom Jérome, staat ook onze coördinator Felicien in voor een vlotte werking ter plaatse.

Geef een reactie