Waterproject

Het ziekenhuis van Murunda staat – als ziekenhuis van het district Rutsiro – in voor de gezondheidszorg van meer dan 350.000 mensen. Het heeft 306 bedden en er werken 230 mensen.
In de jaren ‘70 van de vorige eeuw werden de drinkwaterbronnen ‘Rwishywa’ en ‘Nyamaraba’ over een afstand van 8 kilometer met het ziekenhuis verbonden. Deze lijn is merkwaardig genoeg ook vandaag nog functioneel, maar het debiet is volledig ontoereikend geworden.

De nood aan water is dan ook enorm. Alleen al aan drinkwater heeft het ziekenhuis meer dan 50.000 liter/dag nodig. Geographic System Technology (GST), een gerenommeerde onderneming op gebied van watervoorziening, stelde in onze opdracht vast dat er wel 4 (vier!) bronnen nodig zijn om de actuele behoeften aan water te dekken. De behoeften van het ziekenhuis, maar ook die van de 175.000 bewoners in de omgeving van het ziekenhuis. Vandaag is voor hen kilometers ver wandelen met een jerrycan op het hoofd vaak de enige manier om aan water te geraken.

En geen betere ‘bewakers’ van de waterlijn dan diegenen die langs het traject ervan wonen en er – tegen betaling weliswaar – ook dagelijks gebruik van mogen maken. De scholen St-Jean en St-Antoine naast het ziekenhuis – 2000 leerlingen waarvan 500 op internaat – worstelen met een gelijkaardige waternood … Drinkwater is één ding. Maar ook voor sanitair en schoonmaak, voor hand- en algemene hygiëne en sterilisatie is er water nodig. Regenwater kan hiervoor de oplossing bieden. Het is overvloedig beschikbaar en loopt nu zomaar weg om onderweg bovendien nog behoorlijk wat erosie te veroorzaken in dit ‘Land van de Duizend Heuvels’.

Het capteren van de 4 bronnen en ze tot aan het ziekenhuis en de scholen brengen kost € 150.000. Aan het onderdeel ‘regenwater’ hangt dan weer een prijskaartje van € 50.000. WE ZIJN DUS DRINGEND OP ZOEK NAAR GELD, veel geld! Ingobyi staat voor structurele samenwerking met Rwanda om er de gezondheid en levensomstandigheden van moeder en kind duurzaam te verbeteren. WATER is – naast voeding – dé basisvoorwaarde bij uitstek voor een goede gezondheid(szorg) en aanvaardbare levenskwaliteit. Wil u ons helpen om het ziekenhuis en zijn 175.000 omwonenden structureel van water te voorzien? STORT DAN VANDAAG NOG op rekeningnummer BE53 0357 4740 5653 met vermelding ‘WATER’