Ingobyi
Permanente vorming

Permanente vorming

Ingobyi werkt zeer nauw samen met het ziekenhuis om op een brede basis het gezondheidspersoneel te scholen.
In Rwanda ga je als patiënt eerst naar een centre de santé (CDS), een soort voorpost voor het ziekenhuis. Daar kan men minder acute ziektes en ongecompliceerde bevallingen behandelen. Bij problemen stuurt men deze mensen door naar het ziekenhuis. In totaal zijn er 27 CDS betrokken bij deze opleiding. 

Gezien men in de voorpost een eerste stand van zaken opmaakt is het belangrijk om deze mensen te betrekken bij de opleiding. Hiervoor heeft Ingobyi een ‘Formation continue’ opgestart. Dit houdt in dat opleiders vanuit het ziekenhuis opleiding geven aan mensen van het CDS. Er wordt per CDS 1 vertegenwoordiger naar het ziekenhuis gestuurd om daar les te volgen van de formateurs en dat geldt voor 27 CDS. Hiervoor verblijven ze in ons huisje in Murunda, bij de parochie.  

De formateurs zijn door ons geselecteerd en hebben hiervoor extra opleidingen gevolgd in Rwanda. Momenteel zitten we aan vijf formateurs die onderwerpen over hygiëne, neonatologie, pediatrie en verloskunde behandelen. Zo krijgen ze extra scholing rond luchtweginfecties bij kinderen of de opvang van een zwangere dame met pre-eclampsie (een zwangerschapsvergiftiging).
Daarnaast werken ze samen met het team van het ziekenhuis op de betreffende diensten. Zo kunnen ze bedside nieuwe technieken of protocollen leren.  De volledige cursus duurt 14 weken. 

Na de lesweken gaan de vertegenwoordigers terug naar hun CDS en starten zij een verbeter project op en geven zij wetenschappelijk onderbouwde lessen aan hun collega’s. Het opgestarte project wordt na enige tijd geëvalueerd door onze formateurs. Zij gaan ter plaatse een kijkje nemen en stellen een inventaris op van het CDS. Op die manier komen eventuele mankementen of tekorten aan het licht.  

We proberen steeds tijdens onze missies een terugkommoment te organiseren met de vertegenwoordigers en de formateurs. Dit geeft ons de mogelijkheid om de inhoud te evalueren aan de hand van praktische en theoretische testen alsook om de algemene beleving ervan in kaart te brengen. Daarnaast is het ook fijn voor de vertegenwoordigers en formateurs om elkaar terug te zien.  

Onze opleiding staat onder het beheer van de directeur verpleegkundige van het ziekenhuis. Ze loopt ook volledig zelfstandig, zonder dat onze aanwezigheid vereist is.
Momenteel proberen we onze Formation Continue te laten erkennen door het ministerie van Volksgezondheid in Rwanda. 

In het verleden lag onze nadruk rond scholing voornamelijk op het ziekenhuis personeel. Doordat we nu via teach-the-teacher tactieken werken voorzien we een continuiteït in de scholing. Ons verleden zijn we echter nog niet vergeten. Hieronder vind je een opsomming van onze activiteit voor de Formation Continue. Want permanente vorming blijft de sleutel tot duurzaam succes. 

Van 2008 tot 2022 werkte Ingobyi samen met Artsen zonder Vakantie in het ziekenhuis van Murunda. Samen hebben een paar mooie missies beleefd. 

2012 – alle 16 CDS en het ziekenhuis Murunda 

Vorming voor alle gezondheidsmedewerkers, gericht op de bevalling
doel: de risico’s voor moeder en kind (tijdens de bevalling) tot een minimum beperken 

2012 en volgende jaren: vorming op vlak van handhygiëne 

Voor álle medewerkers van de gezondheidscentra
(niet enkel gezondheidsmedewerkers, ook onderhoudspersoneel wordt hierbij -met veel enthousiasme- betrokken) 

Zie ook ‘stageproject handhygiëne’ 

2009 tot 2013 – alle 16 CDS en het ziekenhuis Murunda 

permanente vorming van verpleegkundigen – 2x per jaar telkens gedurende 2 weken 

doel: verhogen van de medische kennis en verbondenheid tussen de centra en Ingobyi
immers: gewoon medische hulpgoederen naar Nyundo sturen heeft geen zin
wanneer de kennis van het medisch personeel achter blijft
bekostigen van deze vormingen:
– Ingobyi stond in voor lesmateriaal en verblijfskosten van de deelnemers (€ 6.000 – dankzij giften)
– AZV, Caritas Nyundo en de gezondheidscentra zelf deelden samen in de overige kosten
(transport- en verblijfskosten experts, infrastructuur vergaderingen, transportkosten deelnemers) 

navormingsproject voor vroedvrouwen en kinderverpleegkundigen
een heel praktijkgerichte vorming met actieve betrokkenheid van de cursisten
er wordt gewerkt met handboeken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
cursisten spitten een thema uit die handboeken uit en geven er nadien les over aan hun collega’s
een ware succesformule! Dit was onze aanloop naar de Formation Continue. 

 

Geef een reactie