Ingobyi
Vorming gezondheidsmedewerkers

Vorming gezondheidsmedewerkers

Permanente vorming: de sleutel tot duurzaam succes

Sinds 2008 heeft Ingobyi een samenwerkingsverband met Artsen Zonder Vakantie. Sindsdien werden meerdere gezamenlijke missies naar Rwanda verwezenlijkt.

2012 – alle 16 CDS en het ziekenhuis Murunda

vorming voor alle gezondheidsmedewerkers, gericht op de bevalling
doel: de risico’s voor moeder en kind (tijdens de bevalling) tot een minimum beperken

2012 en volgende jaren: vorming op vlak van handhygiëne

voor álle medewerkers van de gezondheidscentra
(niet enkel gezondheidsmedewerkers, ook onderhoudspersoneel wordt hierbij -met veel enthousiasme- betrokken)

Zie ook ‘stageproject handhygiëne’

2009 tot 2013 – alle 16 CDS en het ziekenhuis Murunda

permanente vorming van verpleegkundigen – 2x per jaar telkens gedurende 2 weken

doel: verhogen van de medische kennis en verbondenheid tussen de centra en Ingobyi
immers: gewoon medische hulpgoederen naar Nyundo sturen heeft geen zin
wanneer de kennis van het medisch personeel achter blijft
bekostigen van deze vormingen:
– Ingobyi stond in voor lesmateriaal en verblijfskosten van de deelnemers (€ 6.000 – dankzij giften)
– AZV, Caritas Nyundo en de gezondheidscentra zelf deelden samen in de overige kosten
(transport- en verblijfskosten experts, infrastructuur vergaderingen, transportkosten deelnemers)

navormingsproject voor vroedvrouwen en kinderverpleegkundigen
een heel praktijkgerichte vorming met actieve betrokkenheid van de cursisten
er wordt gewerkt met handboeken van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)
cursisten spitten een thema uit die handboeken uit en geven er nadien les over aan hun collega’s
een ware succesformule!

Geef een reactie