Bedankt
Bedankt

Bedankt

Donderdag 15 december mocht voorzitter Ivo Corthouts uit de handen van de initiatiefnemers van de week ‘Zorg zoals we ze niet (meer) kennen’ die in oktober ll. werd georganiseerd in het az Sint Blasius een symbolische cheque van €1.500 ontvangen voor onze vzw Ingobyi.
2 andere organisaties die ook in Afrika werken mochten eenzelfde bedrag in ontvangst nemen.
Het geld werd bij mekaar gesprokkeld via de organisatie van een mega-fuif waar wel 900 aanwezigen waren, maar ook via solidariteitsmaaltijden en een symposium.
Ingobyi wil in naam van zijn partners in Rwanda de directie en alle medewerkers van Sint Blasius van harte bedanken voor deze genereuze actie.
De som wordt besteed aan de duurzame verbetering van de gezondheidszorgen voor moeder en kind in de streek van Nyundo-Kibuye.
Concreet wordt op dit ogenblik gewerkt aan de verbetering van de handhygiëne door de lokale aankoop en installatie in 27 gezondheidscentra van 150 eenvoudige systemen om de handen te wassen. De zgn kandagira ukarabe.

dscn3976