Dagboek van Hilde – De lesdagen: 4, 5, 6 & 7 oktober 2016
Dagboek van Hilde – De lesdagen: 4, 5, 6 & 7 oktober 2016

Dagboek van Hilde – De lesdagen: 4, 5, 6 & 7 oktober 2016

Dinsdagochtend starten we vol goede moed de lesweek: om 8 uur wordt iedereen verwacht en de lesdag zal telkens pas om 18 u 30 eindigen. Op die manier zullen toch nog alle voorziene lessen kunnen gegeven worden !

Er is een goede opkomst en dat doet plezier: alle uitgenodigde titularissen zijn aanwezig, alsook dr. Eugène, de directeur van het ziekenhuis van Murunda.

De cursisten worden eerst onderworpen aan een pré-test waarbij ze een aantal vragen trachten te beantwoorden, deels vanwege Kristel omtrent zwangerschap en bevalling en deels vanwege Ivo omtrent de pasgeborene.

Vervolgens gaan de lessen van start waarbij vroedvrouw Kristel en pediater Ivo elkaar aflossen … Zelf krijg ik ook de kans om de les over handhygiëne te geven en er wordt goed meegewerkt.

Toch komt er nog een kink in de kabel. We zijn opnieuw genoodzaakt om het lessenrooster aan te passen. De vergadering met de burgemeester van Rutsiro die maandagavond onvoorzien ingepland werd en waardoor wij die dag niet konden starten met de cursus, schijnt niet te zijn doorgegaan. Tot overmaat van ramp schijnt ze te zijn verplaatst naar woensdagnamiddag 16u00 , pal in ons – dus reeds aangepaste- lesschema. Waardoor we die dag wéér vroeger met lesgeven moeten stoppen dan voorzien. Om dan vast te stellen dat de burgemeester niet voor 20u00 arriveert…

Als klap op de vuurpijl duurt die meeting dan nog eens tot in de vroege uurtjes, hetgeen ’s anderendaags de oplettendheid van een aantal cursisten niet bepaald ten goed blijkt te komen …

De cursisten kregen bij aanvang van de lessenreeks een opdracht uit te werken in groepjes van 3, waarbij ze op donderdag een presentatie moeten doen aan de ganse groep. De 10 sprekers zetten hun beste beentje voor, want de beste spreekbeurt wordt beloond : de 3 leden krijgen elk een handboek medische en verpleegkundige zorg bij zwangerschap en bevalling en een handboek zorg voor de pasgeborene. Een mooi cadeau als je bedenkt dat zo’n boek al gauw €50 kost!

Tot slot vullen alle cursisten nog een posttest in waarbij ze bijzonder goed scoren. Opzet geslaagd , inspanningen beloond !

Johan heeft nog een vergadering voorbereid naar aanleiding van zijn bezoek aan de CDS. Die gaat vrijdagochtend door en alle titularissen krijgen de kans om aan te geven welke hun noden zijn in hun gezondheidscentrum .

Op vrijdag tegen de middag maken we nog een prachtige groepsfoto en de sfeer is opperbest !

Na een laatste hapje en drankje wordt er afscheid genomen en de titularissen vertrekken huiswaarts met heel wat opgedane kennis om toe te passen in hun Centre de Santé!

Om 12 uur ronden we de week af met een vergadering waaraan Caritasdirecteur Abbé Thaddé, ziekenhuisdirecteur dr. Eugène en kwaliteitscoördinator Venuste deelnemen.

We komen tot volgende beslissingen:

1- Het bestaand sociaal fonds van het ziekenhuis zal door Ingobyi aangevuld worden met 1000 euro zodat het ziekenhuis poedermelk kan aankopen voor ondervoede prematuurtjes. De dokter stelt de indicatie en alles wordt geregistreerd.

2- Ingobyi koopt nieuwe lakens aan voor het ziekenhuis in Murunda, 2 per bed, en investeert hiervoor 2000 euro.

3- Voor elk Centre de Santé van het bisdom en van de gemeente Rutsiro – actieradius ziekenhuis Murunda- worden 5 kandagira ukarabe besteld: het prototype en de offertes zijn binnen, de knoop wordt doorgehakt. Ingobyi engageert zich voor 5 kandagira ukarabe X 30 Centres de Santé X 20.000 Rwandese franken = € 3275, plus vervoer .

We nemen afscheid met een goed gevoel en bereiden ons voor op onze terugreis!

IMG_0006

IMG_2675

IMG_2682

IMG_2727

IMG_2687

IMG_2697

IMG_2756

IMG_2751

IMG_2706