Gelukkig nieuwjaar!
Gelukkig nieuwjaar!

Gelukkig nieuwjaar!

Het nieuwjaarsgedruis is nauwelijks verstomd of daar kloppen we alweer bij u aan.
Onze beste wensen, bij de jaarwende uitgesproken, mogen immers geen holle woorden blijven, maar moeten leven-gevend worden voor wie ons dierbaar zijn – kortbij of veraf. Daarom moeten we weer in actie schieten.